MES integratie

MES software is de verbinding tussen enerzijds de lager gelegen procesbesturing in de productieomgeving (PLC laag)en anderzijds de hoger gelegen kantooromgeving (ERP, Enterprise Resource Planning). Dit wordt ook ‘verticale integratie’ genoemd. Inteqnion maakt gebruik van de Microsoft SQL-database en de ISA-88 en ISA-95-normen om haar MES systeem te bouwen. Deze normen beschrijven de modellen en interfaces voor uitwisseling van informatie tussen ERP, MES en PLC.

MES biedt u meer inzicht in hoe uw fabriek draait. Het biedt u de mogelijkheid om beter te plannen, verliezen terug te dringen en beter te rapporteren. Met andere woorden: u  krijgt een hogere output tegen lagere kosten!

MES staat voor Manufacturing Execution System.

Door de toepassing van MES zijn op veel niveaus verbeteringen mogelijk:

  •  doorlooptijdverkorting en levertijdbetrouwbaarheid verbeteren.
  • voorraadkosten en orderverwerkingskosten verlagen.
  • managementrapportage geeft inzicht voor gefundeerde beslissingen.
  • m.b.v. ISA-88 en ISA-95 zijn goede besturingsmodellen op te zetten.
  • machinebezetting verhogen en energieverbruik reduceren.
  • planning verbeteren: optimaal plannen op basis van de actuele situatie.
  • foutreductie door elektronische koppelingen.

< Terug naar Software Engineering