Instrumentatie & bekabeling

Het is essentieel dat uw installatie de juiste ingangssignalen (data) ontvangt, om vervolgens de juiste outputsignalen te kunnen zenden. Onze uitgebreide ervaring in diervoeder-, meel- en de bulkindustrie heeft ons geleerd dat alleen de beste instrumentatie goed genoeg is. Uw Inteqnion-apparatuur moet immers opereren onder zware omstandigheden. Onze kritische selectie geeft u de zekerheid van instrumentatie die berekend is op z’n taak.

Andere essentiële elementen in uw installatie zijn de bekabeling en de netwerken die alle apparatuur met elkaar verbinden. Inteqnion verzorgt zowel het ontwerp als de installatie van de kabels. Dit omvat de kabelselectie, het bepalen van de kabeltracés  en het aansluiten en testen van elke individuele kabel.

Onze engineers ontwerpen het bekabelingsysteem, zorgen voor alle benodigde documentatie, kopen alle materialen in en contracteren een onderaannemer die de volledige installatie verzorgt.

Al het werk wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen, en in overeenstemming met de lokale en/of klantspecifieke veiligheidsvoorschriften. Het werk wordt volledig gecontroleerd door onze Supervisor, die tevens uw enige aanspreekpunt is.

‹ Terug naar Paneelbouw