Engineering

Inteqnion verzorgt de complete engineering voor uw industriële automatisering

Als eerste inventariseren we alle machines en componenten binnen uw installatie. Dit leggen we vast in een projectlijst. Aan de hand van deze projectlijst ontwerpen we de schema’s voor de schakelkasten. Deze schema’s worden getekend en vastgelegd binnen het tekenpakket Eplan. Op basis van deze tekeningen starten we met de productie van uw schakelkasten.

Uit de projectlijst volgt ook een I/O lijst, die we samen met het PI&D-schema en de functionele beschrijving gebruiken om uw fabrieksautomatisering te programmeren.

Onze hardware engineers verzorgen de detailengineering voor de installatiewerkzaamheden ter plaatse. Denk bijvoorbeeld aan het maken van layout tekeningen t.b.v. de kabelrouting, het maken van kabellijsten, de detailplanning en de test- c.q. opstartlijsten.

< Terug naar Oplossingen