Productie (doseren / malen / mengen)

Met de maal-/menglijn automatisering kunt u onder andere de volgende functies uitvoeren:

Productieprogramma
De operator voert een productieplanning in. De opdrachten worden in de opgegeven volgorde afgewerkt met, indien van toepassing, inachtneming van de contaminatietabel.

Doseerparameters
De doseerparameters worden per grondstof en per silo ingesteld. Het systeem optimaliseert het doseerproces automatisch via o.a. navalcorrectie.

Recepten
U kunt de recepten zowel binnen de fabriekautomatisering aanmaken als importeren vanuit een receptoptimalisatie programma. Na het importeren van het recept kunt u aanvullende productietechnische aanpassingen inbrengen.

Voorraadbeheer
Na elke dosering wordt de voorraad van de grondstofcellen automatisch bijgewerkt. Zodra een charge is afgewerkt binnen de maal-/menglijn wordt de voorraad van de bestemmingssilo(s) bijgewerkt. Dit kan zowel een persmeelcel zijn als een gereedproductsilo.

Registratie
Batch Explorer registreert na elke opdracht alle doseergegevens en de charge- en partijnummers.
Daarnaast kunnen diverse afdrukken worden gemaakt van o.a. volledige registratiecharge, tolerantieoverschrijdingen, receptuurgegevens, etc.